CUPRINS

 • Partea intaia: Din timpurile preistorice până la venirea Ungurilor în Dacia
 • Capitolul 1. Dacia înainte de epoca romană
 • Capitolul 2. Dacia sub domnia împăraţilor romani
 • Capitolul 3. Legiunea XIII Gemina
 • Capitolul 4. Minele de aur din Munţii Abrudului în epoca romană
 • Capitolul 5. Starea înfloritoare din regiunile miniere în epoca romană
 • Capitolul 6. Dacia în timpul năvălirilor barbare
 • Capitolul 7. Tablele cerate şi importanţa lor istorică
 • Capitolul 8. Descrierea tablelor cerate
 • Capitolul 9. Epoca năvălirilor barbare pănă la invazia Ungurilor şi stabilirea acestora în Dacia Traiană
 • Capitolul 10. Invazia şi aşezarea Ungurilor în Dacia
 • Partea a doua: Dela înstăpânirea Ungurilor în Dacia şi până în zilele noastre
 • Capitolul 11. Noui invazii de barbari în Dacia
 • Capitolul 12. Imperiul romano-bulgar
 • Capitolul 13. Întemeierea Principatelor Munteniei şi Moldovei
 • Capitolul 14. Relaţiile Principatelor Române cu Transilvania
 • Capitolul 15. Originea Moţilor
 • Capitolul 16. Caracterul şi tipul Moţului
 • Capitolul 17. Ocupaţiunea şi viaţa Moţilor
 • Capitolul 18. Regiunea Moţilor din punct de vedere geografic
 • Capitolul 19. Târgul de fete de pe muntele Găina. Târgul sărutatului dela Hălmagiu şi târgul de pe muntele Călineasa
 • Capitolul 20. Abrudul
 • Capitolul 21. Roşia Montană
 • Capitolul 22. Buciumanii
 • Capitolul 23. Zlatna
 • Capitolul 24. Uzinele metalurgice şi metalo-chimice din Zlatna
 • Capitolul 25. Mocanii
 • Capitolul 26. Crişenii din ţinutul Zărandului
 • Capitolul 27. Iobăgia şi urmările ei: Primele revoluţiuni din Transilvania
 • Capitolul 28. Asupririle îndurate de Românii din munţii Abrudului şi drumurile lui Horia la împăratul
 • Capitolul 29. Revoluţia lui Horia şi înăbuşirea ei
 • Capitolul 30. Prinderea, condamnarea şi tragerea pe roată a capilor revoluţiei
 • Capitolul 31. O legendă ungurească: "Horia împărat sau rege!"
 • Capitolul 32. Caterina Varga, "Doamna Noastră"
 • Capitolul 33. Revoluţia din 1848/49 în Ardeal: Avram Iancu
 • Capitolul 34. Momente decisive în evenimentele anilor 1848/49 în Ardeal
 • Capitolul 35. Luptele Românilor cu Ungurii din munţii Abrudului în lumina raportului scris de însuşi Avram Iancu
 • Capitolul 36. Prefectul Axente Sever şi activitatea sa în timpul revoluţiei ardelene din anii 1848/49
 • Capitolul 37. Popa Balint
 • Capitolul 38. Câteva scrisori inedite asupra evenimentelor revoluţiei din anii 1848/49
 • Capitolul 39. Centenarul lui Avram Iancu
 • Capitolul 40. Biserica şi şcoala în Munţii Apuseni
 • Capitolul 41. Comunicaţiile în Ţara Moţilor
 •  
  Acest site a fost creat în 25 noiembrie 2007, iar această pagină a fost revizuită la 1 ianuarie 2010 de către Bogdan Briscu
  bogdan@taramotilor.ro

  Visitor Counter by Digits